STAHL - účetnictví a poradenství, s.r.o.


Přejdi na obsah

Zpracování mezd


zpracování mezd zahrnuje zejména:


 • dle podkladů klienta jsou zpracovány mzdy za uplynulý měsíc


 • výpočet nemocenských dávek zaměstnanců


 • vedení mzdových listů zaměstnanců klienta


 • vedení předepsané evidence pracovní neschopnosti zaměstnanců klienta


 • zpracování výkazů pro příslušnou správu sociálního zabezpečení


 • zpracování výkazů pro příslušnou zdravotní pojišťovnu


 • výpočet výše zákonného pojištění za zaměstnance klienta


 • provádění srážek z mezd dle exekučních příkazů


 • vyhotovení příkazů bance k provedení úhrad mezd a obvodů


 • vyhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnance


 • vyhotovení potvrzení o výdělku zaměstnance (pro banky, soudy, úřady práce, apod.)


 • evidence čerpání dovolené


 • provádění ročního zúčtování daní z mezd pro jednotlivé zaměstnance klienta


 • zpracování ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti pro příslušný finanční úřad


 • výpočet povinného podílu v případě povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním omezením


 • zaúčtování mezd


 • zastupování klienta na kontrolách na příslušných institucích v souvislosti se zpracovávanou mzdovou agendou


 • předávání výkazů a hlášení na příslušných úřadech
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku