STAHL - účetnictví a poradenství, s.r.o.


Přejdi na obsah

Personální agenda


personální agenda zahrnuje zejména:  • Dle pokynů klienta zpracovány pracovní smlouvy včetně mzdových výměrů, změny pracovních smluv, ukončení pracovního poměru


  • Zpracování dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce dle požadavku klienta


  • Provedení přihlášky nebo odhlášky zaměstnance pro příslušnou správu sociálního pojištění a příslušnou zdravotní pojišťovnu včetně předání na danou instituci


  • Hlášení pracovních míst (uvolnění, obsazení) na příslušném úřadě práce


  • Hlášení cizinců na příslušném úřadě práce


  • vedení osobních spisů zaměstnanců klienta v návaznosti na mzdovou agendu

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku