STAHL - účetnictví a poradenství, s.r.o.


Přejdi na obsah

Vedení účetnictví


  • Klient dodává naší společnosti prvotní doklady, které pracovník firmy roztřídí, zkontroluje veškeré formální náležitosti dokladů včetně oprávněnosti z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty, provede jejich zaúčtování.  • Každý klient má přiděleného pracovníka, který zpracovává jeho účetnictví, přebírá od něj jednotlivé účetní doklady a řeší běžné účetní problémy a vypracovává čtvrtletní účetní závěrky. Závěrky jsou kontrolovány vedoucím řídícím pracovníkem, který je následně projedná s klientem.  • Vedoucí pracovník řeší specifické účetní a daňové problémy klienta a zodpovídá jeho dotazy, týkající se uvedené problematiky.  • Ke zpracování účetnictví a daňové evidence naše společnost využívá program „Money S3“. Uvedený program byl vyvinut společností Cígler Software, a. s., je pravidelně aktualizovaný dle legislativních změn i dle potřeb uživatelů programu.  • O své klienty se naše společnosti stará komplexně, tzn. že upozorňuje klienty na veškeré podstatné změny daňových zákonech a účetních předpisech s ohledem na činnost klienta. Součástí služby „vedení účetnictví“ je zpracování všech souvisejících přiznání a přehledů včetně běžného ekonomického a daňového poradenství.  • Odpovídáme klientovi za škodu, která mu v souvislosti s poskytování služeb vznikla, pokud je způsobena naší firmou.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku